Máy quét mã vạch cố định Winson WGI-311 2D

◆Safe, LED-Based Aimer

◆Very Compact, Extremely Durable

◆Rugged

◆Interface Flexibility

 

Gọi
Chỉ đường