Máy quét mã vạch cố định Winson WGI-311

3.000.000

  • Safe, LED-Based Aimer
  • Very Compact, Extremely Durable
  • Rugged
  • Interface Flexibility

 

Gọi
Chỉ đường