Thẻ giấy chấm công

100.000 70.000

Mã số: bo100thecc

  • Thẻ giấy chấm công
  • 1 xấp 100 thẻ
  • 1 thẻ dùng cho 1 nhân viên trong 1 tháng

 

Gọi
Chỉ đường