Máy tính tiền Casio SE-C450

9.500.000 7.500.000

  • Máy tính tiền Casio SE-C450 được kết hợp phong cách với chức năng.
  • Màn hình LCD SE-C450 10 tuyến này cung cấp các nhà điều hành một tài liệu tham khảo cho các giao dịch hiện tại để loại bỏ lỗi
Gọi
Chỉ đường