Showing 1–24 of 40 results

SUNMI là gì?

SUNMI là một công ty công nghệ tập trung vào lĩnh vực báo cáo kinh doanh. Chuyên về một loạt các thiết bị phần cứng bán hàng thông minh. Và cũng là doanh nghiệp đầu tiên có được đầu tư tài chính, từ Xiaomi Technology trong lĩnh vực kinh doanh thông minh.
SUNMI cung cấp những gì?
SUNMI cung cấp đầy đủ các giải pháp phần cứng thông minh. Dựa trên hệ điều hành Android cho các ứng dụng thương mại.
SUNMI OS: Tối ưu hóa sâu & cải tiến hệ điều hành cho các kịch bản kinh doanh thông minh
SUNMI Cloud: Nền tảng thiết bị cung cấp các công cụ quản lý an toàn, tiện lợi và miễn phí cho các nhà phát triển phần mềm và dịch vụ đại lý.
SUNMI Platform: Trang web cung cấp nền tảng độc lập cho nhà cung cấp dịch vụ đại lý mà nhà cung cấp có thể đăng ký, mua hàng trực tuyến, quản lý bán hàng, hỗ trợ dịch vụ trực tuyến, v.v.
Gọi
Chỉ đường