CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN CHO ĐIỆN THOẠI ANDROID – ESC POS Print Service

dịch vụ in android

Tạo máy in ảo dịch vụ in trên Android. Hỗ trợ các kết nối USB, Bluetooth, IP (LAN, WIFI)…

Cài đặt lệnh in ESC pos

Ứng dụng in các lệnh in pos trực tiếp từ app: google chrome, MS office, PDF writer,… Và các ứng dụng pos khác.

Các ứng dụng quản lý bán hàng trên nền web như Haravan,… có thể chọn máy in pos một cách đơn giản hơn.

 

 

Trả lời

Gọi
Chỉ đường